Bohužel se knihovna bude pravděpodobně stěhovat a tak jsem nucen zastavit příjem přihlášek. Děkuji za pochopení.

Kontakt

Miroslav Trejtnar
Galerie DO/OKA Husova ul. 4, Praha 1, 110 00
email galerie: DO/OKA


O galerii

Galerie DO/OKA se zrodila z mého nápadu a ze vstřícnosti ředitelky pražské pobočky Psychologického ústavu paní dr.Šolcové a knihovnic PSÚ. V mnohem skromnejších podmínkách jsme tak spolu oživili projekt Window gallery, která mnoho let zdobila výlohy British Council na Národní třídě.
Společně jsme výtvarníkům nabídli novou platformu pro vystavování. Zde si mohou v konkurenci s denním ruchem města vyzkoušet sdělnost svých prací. Je příznačné, že zájem o vystavování mají hlavně mladí umělci. Je u nich patrný zájem o přímý dialog s lidmi z ulice. V galerii DO/OKA se tak k mé radosti objevily speciální projekty, které formou i obsahem zdařile reagovaly na daný prostor. Některé projekty umístění vlastních výtvarných děl ve výlohách parodují, jiné posouvají k dalším významům.

Miroslav Trejtnar

Chcete vystavovat? Podmínky pro vystavování jsou zde:

Délka výstavního termínu:

Je stanovena délka výstavy na dva měsíce. Vystavené exponáty jsou přístupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu a zdarma.

Plochy pro vystavování a velikost exponátů:

  • 5 x výlohy
  • velikost prostoru pro díla je 180 cm výška, 130 cm šírka a 40 cm hloubka
  • Uváděné jsou maximální rozměry. Obrazy mohou být samozřejmě menší, dva nebo i více vedle sebe, nebo nad sebou.
  • Doporučuji velká a výrazná díla.

POZOR! Všechny obrazy MUSÍ mít pro zavěšení na lanka v obou horních rozích očka průměr min. 4 mm. POZOR!

Obrazy visí v prostoru na dvou lankách s háčky a musí mít 2 závěsy v obou horních rozích, aby se zabránilo otáčení. Pokud plánujete vystavení objektů, musíte si zajistit podstavce.

Provozní náklady:

Vystavující hradí 1500,- Kč na provozní náklady. Platba zahrnuje mytí výloh, úklid vnitřních ploch výloh, prasklé žárovky, banner, web a foto.

Osvětlení výloh:

Vystavující hradí 990,- kč za osvětlení - spotřebovanou elektřinu. Při plném počtu světel a plném počtu 8 hodin denně je cena za elektřinu Kč 495,- za měsíc tzn. Kč 990,-za celou dobu trvání výstavy. Každá výloha je opatřena dvěma světly. Povolená doba osvětlení je od 12 hodin v poledne do 20 hodin večer /tedy přes den!!!!/. Pomocí časového spínače se může jakákoli hodina v tomto rozmezí zhasnout, nebo rozsvítit.

Nájem:

Vystavující daruje jedno umělecké dílo - obraz, grafiku, kresbu, fotku - dle svého vlastního výběru do fondu Psychologického ústavu. Velikost tohoto díla včetně rámu musí mít nejméně formát A4. Dílo musí být adjustované takovou formou, aby se dalo zavěsit na zed´. Dílo se musí odevzdat do konce výstavy. Platby se odevzdávají první den při instalaci výstavy.

Při nezaplacení provozních nákladů se výstava nebude instalovat. Při neodevzdání díla se do fondu ústavu zahrne před demontáží výstavy jedno z vystavovaných děl.

Práce při instalaci a demontáži výstavy je zdarma.

Označení výstavy názvem a jménem autora

Ve výloze je mnou zhotovený banner se jménem autora, názvem výstavy a popř. emailovou adresou a názvem webové stránky autora. Pokud autor chce výstavu doplnit dalším textem, musí si jej zajistit a adjustovat sám. Vystavující by měl zaslat i elektronickou podobu pozvánky na výstavu. Ta bude umístěna na webové stránce a rozeslána emailem.

Upozornění: zaměstnanci ústavu a vrátný se NEBUDOU věnovat informování případných zájemců o vaše díla a poskytovat další informace. Vstup do prostor Ústavu pro návštěvy není možný. Díla se do vnitřních prostor neumísťují. Přístupné jsou pouze velké výlohy a to pohledem z ulice. Ty jsou ovšem přístupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu a zdarma.

V knihovně pracují zaměstnanci, které instalace ruší při práci. Jsme zde trpěni a naší snahou je instalovat co nejrychleji a rušit co nejméně.

Instalace a deinstalace:

  • Začátek instalace je podle dohody, většinou od 9 hod.
  • Úklid výstavy začíná dle dohody, většinou od 9 hod.

Termíny

Formulář přihlášky

Jméno:
Adresa:
email:
Stručné c.v.:
Termín:
Náhradní termín:
Popište prosím co chcete vystavit:
Vložte prosím link na Váš web:

Doporučuji Vám odeslat také fotografie Vašich prací a fotografie projektu, který chcete vystavovat.
Pro odeslání použijte prosim tento email a nejméně 5 fotografií (maximální celková velikost 2MG) přiložte jako přilohu.

Zasláním přihlášky nevzniká žádný nárok na obsazení výstavního termínu. Termín musí být potvrzen ze strany Galerie a musí být uzavřena dohoda o uspořádání výstavy. Galerie není povinna odpovídat na zaslané nepřijaté přihlášky.